De Baas Op Internet

Wie is de baas op internet? Is dat Google? Of de overheid? Of ben jij het? Kom erachter in het De Baas Op Internet lesprogramma. Voor iedereen gratis te downloaden via debaasopinternet.nl

In de zes lesmodules van De Baas Op Internet leren kinderen tussen 10 en 14 jaar alles over de belangrijkste spelers op het web, wat data is, hoe SnapChat werkt en wat een cookie is. Deze thema’s zijn gelinkt aan mediawijsheidlessen voor in de klas, maar hebben nadrukkelijk een technische insteek. Doel is dat kinderen meer digitaal geletterd raken doordat ze beter begrijpen hoe het netwerk van het internet precies in elkaar steekt. En dat mag best een beetje leuk zijn; zo ontwerp je zelf een escape room, bouw je het internet na met sponsjes en rietjes en ontwerp je de best mogelijke zelfrijdende auto.

De Baas Op Internet is bedacht en ontwikkeld door Waag SocietyBits of Freedom en Netwerk Democratie. Met De Baas Op Internet worden er lesmodules aangeboden voor kinderen van 10 tot 14 om bewustwording over het internet te vergroten. Leerkrachten en leerlingen gaan op een speelse wijze aan de slag met onderwerpen als privacy, encryptie, big data en internetstructuren. Bewustwording, keuzevrijheid en handelingsvermogen staan hierbij centraal.

Bekijk hier de modules.